Vinotéka Modrá Hora Špejchar - Praha, Pitkovice

Prvotní myšlenkou pro otevření vinotéky a restaurace v Praze, byla snaha přiblížit náš vinný sklep širšímu okruhu zákazníků a zkrátit tak vzdálenost mezi Prahou a Velkými Pavlovicemi. Vinotéka vznikala jako první. Přístřeší ji poskytuje budova z 18. stol., kterou se podařilo pílí a úsilím plně zrekonstruovat. Díky zachování původních kamenných zdí poskytuje ideální podmínky pro skladování kompletního sortimentu našeho vinného sklepa, ale i pro cca 400 druhů vín z celého světa.

Vinotéka - Praha, Pitkovice

Pitkovice leží v jihovýchodní části hlavního města Prahy. Vinotéka se nachází v historicky cenné stavbě patrového špýcharu s bohatě tvarovanou a profilovanou římsou, pocházející z druhé poloviny 18. století. Jde o pozůstatky někdejšího poplužního dvora, vzniklého zřejmě na místě původní tvrze. V roce 2010 započaly práce na opravách a kompletní rekonstrukci této překrásné historické stavby, která dlouhá léta chátrala.

Dnes slouží jako vinotéka. Rekonstrukce respektovala původní vzhled budovy špýcharu a přilehlé brány, který se přes značnou zanedbanost a zchátralost objektu, díky poctivé práci a snaze, podařilo zachovat. A tak se podařilo opravit a zároveň znovu oživit historickou budovu. Její silné kamenné zdi poskytují ideální podmínky pro skladování vína ve všech ročních obdobích. Vinotéka nabízí úplný sortiment našeho vinařství a zároveň cca 400 druhů vín z celého světa. Je zde možno pořádat soukromé degustace, řízené ochutnávky, firemní akce.